Tuyệt Thế Thần Tướng

Tuyệt Thế Thần Tướng

I/ Điều Kiện Tham Gia

  • Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 30/04 đến 23:59 ngày 01/05
  • Thời gian nhận thưởng đua TOP: 0:00 ngày 02/05
  • Điều kiện: tất cả server (bao gồm cả server mới)
  • Lưu ý: người chơi nằm trong bảng xếp hạng và số điểm phải >= 30 thì mới có thể nhận thưởng và phần thưởng sẽ được gửi qua Trung Tâm Nhận Thưởng sau khi hoạt động kết thúc. 

II/ Chiêu Mộ Tướng Đỏ SSS

  • Tướng Đỏ sẽ bao gồm các tướng: Gia Cát Lượng, Tôn Kiên, Tuân Úc, Tả Từ
  • Người chơi tiến hành rút thưởng 1 lần or 10 lần, đạt mốc cố định sẽ nhận được thêm phần thưởng
  • BXH Điểm: Người chơi trên 30 điểm được tham gia xếp hạng trong server, thưởng được gửi qua Trung Tâm Nhận Thưởng khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước)
  • Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Rương Mảnh Tướng Đỏ 4 Chọn 1, Thức Tỉnh Đan, KNB, .... Ngoài ra, nếu người chơi may mắn sẽ nhận được nguyên 1 Rương Tướng Đỏ Tự Chọn