Quân Đoàn Chiến

Quân Đoàn Chiến

I/ Điều kiện: Bang Cấp 5 và số lượng thành viên phải đủ 22

II/ Thời gian: vào các thứ 2, 4, 6/tuần. Chia làm 2 mốc:

 • Mốc 1: Thời gian báo danh từ 0h – 11h59.
 • Mốc 2: Thời gian diễn ra trận đấu từ 12h – 23h59.

III/ Nội Dung:

 • Mở tính năng Quân Đoàn tại giao diện nhân vật chính.

 • Tại giao diện Quân Đoàn chọn Quân Đoàn Chiến để vào hoạt động

 • Mỗi thành viên sẽ có 2 lượt khiêu chiến.

 • Mỗi cổng thành sẽ bao gồm các thành viên của Quân Đoàn đối địch

 • Mỗi tướng địch sẽ có 3 kiểu chiến: 1 sao, 2 sao, 3 sao

III/ Quy Tắc:

 • Chỉ có các Quân Đoàn mà đạt đủ điều kiện thì hệ thống mới tự động báo danh, còn không thì hệ thống sẽ tự hủy
 • Các thành viên trong Quân Đoàn tiến hành khiêu chiến thành viên ở các Bang khác bằng cách vào mỗi cổng thành ở trong hoạt động
 • Sẽ có 4 cổng thành, diệt hết tướng địch ở các cổng thành này sẽ win (chỉ có khiêu chiến 3 sao mới đc tính là đã tiêu diệt)
 • Đánh hết tướng địch ở mỗi cổng, thì sẽ chiến thắng
 • Phần thưởng sẽ được phát qua 0h mỗi ngày