Nội Dung Bảo Trì Ngày 07/05

Nội Dung Bảo Trì Ngày 07/05

I/ Tích Lũy Nạp 7 Ngày Của Chuỗi Sự Kiện Mở Server

 • Server mới mở nạp tích lũy mỗi ngày, nhận tướng SSS cùng nhiều quà hấp dẫn.
 • Ngoài ra, khi nạp thông qua website có thể nhận ưu đãi giá.
 • Chi tiết:

 • Lưu ý: các mốc nạp của sự kiện này sẽ được tính theo VNĐ, và sẽ được công dồn qua ngày. Ví dụ: ngày 1 các Chúa Công nạp 2 triệu thì ngày 2 sẽ mặc định nhận đc mốc 600.000 vs 1.400.000

II/ Tích Nạp Mở Máy Chủ Lần 1

 • 4 ngày đầu mở máy chủ.
 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Chi tiết

III/ Tích Nạp Mở Máy Chủ Lần 2

 • 3 ngày cuối mở máy chủ.
 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Chi tiết

IV/ Nạp Đơn Mở Máy Chủ

 • 7 ngày đầu mở máy chủ.
 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Chi tiết

V/ Điều Chỉnh Cấp Tiến Bậc Và Thức Tỉnh Tướng

 • Để dễ dàng hơn cho các Chúa Công trong việc trải nghiệm, BQT sẽ tiến hành điều chỉnh như sau
  • Tiến Bậc

  •  Thức Tỉnh