Nạp Mỗi Ngày Nhận Thời Trang Vĩnh Viễn Và Hoàn Trả KNB

Nạp Mỗi Ngày Nhận Thời Trang Vĩnh Viễn Và Hoàn Trả KNB

I/ Thời gian: từ 22/05 - 29/05

II/ Phạm vi: all server

  • Mỗi ngày tiến hành nạp thẻ đúng mốc sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị. Cụ thể

  • Các mốc phần thưởng sẽ được tính tích lũy. Ví dụ: nạp mốc 500k sẽ nhận được mốc phần thưởng ở tất cả các mốc từ 200 -> 5000 KNB
  • Và sự kiện sẽ reset theo ngày. Ví dụ: ngày 1 nạp 500k thì Chúa Công đã nhận đầy đủ phần thưởng, qua ngày thứ 2 nạp tiếp 500k thì tính lại từ đầu, chứ ko đc tính tiếp, tương tự cho ngày 3,4,… cho đến khi kết thúc sự kiện
  • Ngoài ra, trong vòng 7 ngày nếu các Chúa Công nạp liên tiếp mỗi ngày >= 500k sẽ được hoàn trả lại 30% tổng số KNB đã nạp và nhận được nhận thêm các phần thưởng đặc biệt sau:

III/ Lưu ý:

  • Nếu Chúa Công bị miss 1 ngày, thì qua ngày hôm sau có thể nạp bù, nhưng sẽ ko nhận được phần thưởng của ngày mà bị miss.
  • Phần thưởng sẽ được phát vào lúc 10h sáng mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện

Vô Úy Kỵ Sỹ (Nam)

Vô Úy Kỵ Sỹ (Nữ)