Nạp Cực Rẻ Với 2 Gói Thẻ Tháng và 8 Gói Thẻ Thường

Nạp Cực Rẻ Với 2 Gói Thẻ Tháng và 8 Gói Thẻ Thường

- Hiện tại Ngạo Thế Tam Quốc cung cấp cho Chúa Công hệ thống 9 gói nạp gồm 2 gói thẻ tháng và 7 gói thẻ thường để Chúa Công có thể nhận được Nguyên Bảo.

  • Chúa Công có thể thanh toán trực tiếp qua Google Play Store và Apple Store hoặc thông qua trang thanh toán: https://pay.migame.vn/
  • Ngoài ra, việc nạp trên kênh thanh toán sẽ giúp Chúa Công tiết kiệm chi phí hơn, cụ thể như sau:

  • Các Chúa Công lưu ý hãy đọc thông tin bên trên để chọn hình thức nạp KNB có lợi nhất nhé. Ngoài ra khi mua 2 gói Thẻ Tháng và Thẻ Vĩnh Viễn chúa công cũng sẽ nhận được KNB + EXP VIP như sau:
    • Thẻ Tháng: 1000 KNB + 1000 EXP VIP
    • Thẻ Vĩnh Viễn: 2500 KNB + 2500 EXP VIP