Mốc VIP & Phúc Lợi VIP

Mốc VIP & Phúc Lợi VIP

I/ Mốc VIP

  • Các mốc VIP trong Ngạo Thế Tam Quốc, các Chúa Công có thể kham thảo thêm để thuận tiện trên con đường thống nhất thiên hạ

Đặc Biệt: các gói nạp khi nạp lần đầu sẽ được X2 số KNB nhận được (không bao gồm điểm VIP) nhé các Chúa Công

VIP KNB Giá (VNĐ) Phần thưởng đặc biệt được mua
0    Hồn Thẻ - Tím*1
Thể Lực Đan*2
Tinh Lực Đan*2
Bạc*10000
160 6.000 Lệnh Thần Tướng*1
Đá Tiến Bậc*30
Tinh Lực Đan*5
Bạc*50000
2
300 30.000 Lệnh Thần Tướng*5
Đá Tiến Bậc*50
Tinh Lực Đan*5
Bạc*100000
31.000 100.000 Lệnh Thần Tướng*4
Đá Tiến Bậc*70
Tinh Lực Đan*10
Bạc*150000
42.000 200.000 Lệnh Thần Tướng*5
Rương Bảo Vật Cam*1
Tinh Lực Đan*10
Bạc*200000
55.000 500.000 Lệnh Thần Tướng*5
Rương Bảo Vật Cam*2
Bảo Vật EXP - Bạc*10
Bạc*200000
610.000 1.000.000 Mũ Hổ Bôn*1
Rương Tướng SS(Chọn)*1
Đá Tinh Luyện Cao*100
Bạc*500000
720.000 2.000.000 Đai Hổ Bôn*1
Rương Tướng SS(Chọn)*1
Đá Mệnh Tinh*100
Bạc*700000
850.000 5.000.000 Túi Tướng Đỏ - Chọn*1
Rương Bảo Vật - Đỏ*2
Hộp Thời Trang*1
Bạc*1000000
980.000 8.000.000 Giáp Ngọc Liên Hoàn*1
Mũ Bạch Hổ Thiên*1
Đá Tinh Luyện - Cực*50
Bạc*1500000
10128.00 12.800.000 Thương Bạch Nhai Giác*1
Đai Thái Loan Phụng*1
Tư Chất Đơn*200
Bạc*2000000
11188.000 18.800.000 Túi Tướng Đỏ - Chọn*2
Rương Bảo Vật - Đỏ*4
Tư Chất Đơn*300
Bạc*3000000
12
268.000 26.800.000 Kiếm Bá Vương Hỏa*1
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2
Rương Bảo Vật - Đỏ*4
Bạc*4000000
Thời Trang - Loạn Thế Anh Hùng*1
13
568.000 56.800.000 Giáp Nhạn Tỳ Hưu*1
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2
Rương Bảo Vật - Đỏ*4
Bạc*5000000
Thời Trang - Vô Gian Chiến Thần*1
14
898.000 89.800.000 Mũ Dạ Minh Nghê*1
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2
Rương Bảo Vật - Đỏ*4
Bạc*7500000
Thời Trang - Hỏa Thiêu Xích Bích*1
15
1.198.000 119.800.000 Đai Bảo Đà Long*1
Túi Tướng Đỏ - Chọn*2
Rương Bảo Vật - Đỏ*4
Bạc*10000000
Thời Trang - Thanh Long Yểm Nguyệt*1

II/ Phúc Lợi VIP

  • Mỗi ngày các Chúa Công sẽ nhận được phần thưởng cố định tùy vào cấp VIP của mỗi Chúa Công
  • Mốc VIP càng cao thì phần thưởng càng nhiều