Hướng Dẫn Nạp Thẻ ATM & VISA

Hướng Dẫn Nạp Thẻ ATM & VISA

Xin chào các Chúa Công,

Điêu Thuyền xin phép hướng dẫn cho các Chúa Công về cách thức nạp bằng thẻ ATM/Banking hoặc VISA/Master Card vào game Ngạo Thế Tam Quốc, các Chúa Công có thể làm theo các bước hướng dẫn của Thuyền nhé !

 • Bước 1: Truy cập đường Link: https://pay.migame.vn (Cổng thanh toán chính của MiGAME), tại giao diện này tiến hành đăng nhập Tài khoản mà mình muốn nạp thẻ

 • Bước 2: Tại Danh mục Game, chọn hình thức nạp là MiCOIN

 • Bước 3: Tại Hình thức nạp chọn ATM/Banking hoặc VISA/Master Card, sau đó chọn gói nạp mà bạn muốn nạp.

 • Bước 4: Kiểm tra Thông tin giao dịch và Xác nhận thanh toán

 • Bước 5: Chon ATM ngân hàng muốn giao dịch (bước này chỉ có đối với hình thức nạp thẻ ATM/Banking)

 • Bước 6:
 • Nhập Mã số ghi trên thẻ, Thời hạn sử dung và Tên chủ tài khoản (Đối với thẻ ATM/Banking)

 • Nhập Mã số ghi trên Thẻ, thời hạn sử dụng và CSV của thẻ (Đối với thẻ VISA, MASTER CARD)

 • Bước 7: Nhập Mã xác thực OTP và hoàn tất quá trình nạp thẻ. Sau đó kiểm tra lại giao dịch và số dư MiCOIN trong tài khoản

 • Bước 8: Trên Header của trình duyệt, nhập chon icon MiGAME để quay lại giao diện chính, sau đó chọn nạp game Ngạo Thế Tam Quốc trong phần Danh mục Game

 • Bước 9: Trong phần Thông tin nhân vật chọn Server và nhân vật mà Chúa Công muốn nạp

 • Bước 10: Chọn gói nạp muốn nạp và tướng ứng với số dư MiCOIN trong ví

 • Bước 11: Kiểm tra lại Thông tin giao dịch và bấm Xác nhận thanh toán