Hội Võ Liên Server

Hội Võ Liên Server

I/ Điều kiện: Chúa Công đạt cấp độ 55.

II/ Thời gian: sau 7 ngày mở máy chủ, vào các thứ 3, 5, 7/tuần. Một ngày sẽ được tham gia 2 lần:

 • Lần 1: Báo danh từ 9h – 11h. Thời gian trận đấu từ 12h – 14h
 • Lần 2: Báo danh từ 18h – 20h. Thời gian tran đấu từ 21h – 23h

III/ Nội Dung:

 • Mở tính năng Khiêu Chiến tại giao diện nhân vật chính.

 • Tại giao diện Khiêu Chiến chọn Hội Võ để vào hoạt động

 • Chúa Công sắp xếp đội hình để tiến hành báo danh

 • Lưu ý: sẽ có 3 lần để làm mới đội hình, nên các Chúa Công hãy lựa chon đội hình mà mình cho rằng phù hợp nhất để báo danh

III/ Quy Tắc:

 • Hoạt động này là hoạt động liên server và không dựa vào Lực Chiến, mà sẽ dựa vào tính chiến thuật cũng như sự lựa chọn đội hình
 • Mỗi Chúa Công sẽ chọn đội hình mà mình thấy phù hợp để tiến hành báo danh
 • Khi chiến đấu, sẽ lấy đội hình mà báo danh trước đó để xuất chiến và sẽ có 10 lượt đánh
 • Không thể đổi đội hình trong thời gian diễn ra trận đấu
 • Hoạt động này sẽ không dựa vào lực chiến,
 • Khi hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào số trận thắng của mỗi Chúa Công mà tiến hành trao thưởng, số trận thắng càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng cao