Hoàn Trả 120% Giá Trị Thẻ Nạp

Hoàn Trả 120% Giá Trị Thẻ Nạp

I/ Đối tượng:        
    - Đối tượng: Người chơi tham gia phiên bản Alpha Test – Ngạo Thế Tam Quốc (Phiên bản Thử nghiệm & có Reset nhân vật)    
    - Điều kiện: Trong giai đoạn Alpha Test có tiến hành Nạp Thẻ

II/ Thời gian:        
    - Thời gian bắt đầu: 14h ngày 16/4/2021
    - Thời gian kết thúc: 17h ngày 17/04/2021

III/ NỘI DUNG

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành nạp Thẻ vào Game giai đoạn Alpha Test sẽ được hoàn trả lại 120% giá trị Micoin trong giai đoạn Open Beta (Giai đoạn chính thức), áp dụng nạp ngoài Web Pay và In App
  • Ví dụ:

 

 

Alpha Test Gói Mua Nạp In-Game Nạp Webpay (https://pay.migame.vn/)
Thẻ Tháng VNĐ MICOIN VNĐ MICOIN
249.000 200 200.000 200
Gói 10.000 KNB VNĐ MICOIN VNĐ MICOIN
1.299.000 1.000 1.000.000 1.000
Open Beta Hoàn Trả 20% 1.440 MICOIN 1.440 MICOIN
  • Không giới hạn số lần nạp thẻ trong giai đoạn Alpha Test   
  • Áp dụng dựa theo tổng số lượng Micoin mà tài khoản chuyển vào game để mua tất cả các gói nạp (áp dụng gói nạp thẻ tháng + thẻ vĩnh viễn )  
  • Khi Open Beta, số Micon sẽ được hoàn trả về với tài khoản, mà Chúa Công đã Alpha Test trước đó,
  • Lưu ý: đối với trường hợp Chúa Công nào lỡ đăng ký tài khoản bằng hình thức Đăng Nhập Nhanh thì khi Open Beta, vui lòng liên hệ Fanpage: Ngao Thế Tam Quốc hoặc Hotline: 0902.500.198 để được hỗ trợ