Đội Hình Và Viện Quân

Đội Hình Và Viện Quân

Đôi khi trong lúc trải nghiệm Ngạo Thế Tam Quốc sẽ có một số Chúa Công bối rối trong việc xây dựng đội hình. Biết được nỗi lòng đó thì hôm nay đã có bài viết này hỗ trợ cho Chúa Công đây, cùng xem qua nhé.

I/ Xây dựng đội hình:

Đội hình

  • Một đội hình được xem khi hoàn chỉnh khi Chúa Công có đủ 6 Võ Tướng tham gia chiến đấu.
  • Để mở được tối đa ô chiến đấu cho Võ Tướng thì Chủ Nhân cần đạt cấp độ 23.
  • Các Võ Tướng sẽ có các phẩm chất sau: Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ.
  • Mỗi Võ Tướng đều mang 1 trong những vai trò sau: Pháp Công Tầm Xa (Tướng Sát Thương Phép), Sát Thương Cận Chiến ( Tướng Sát Thương Vật Công), Hộ Thuẫn Phòng (Tướng Tank Vật Công + Pháp Công)
  • Do mỗi Võ Tướng có các vai trò khác nhau nên việc xếp Võ Tướng vào ô chiến đấu cũng cần phải có sự suy nghĩ + sáng tạo của các Chúa Công

Sắp xếp vị trí trong đội hình

  • Ngạo Thế Tam Quốc cho phép Chúa Công tuỳ biến đội hình thành nhiều loại khác nhau nên Chúa Công có thể tuỳ ý gắn Võ Tướng vào đội hình tuỳ thuộc vào sở thích hoặc kĩ năng của từng Võ Tướng. Tuy nhiên, với những Chúa Công không có sự sáng tạo trong việc xây đội hình thì Game có cung cấp đội hình đề cử theo từng mức độ tại: Giao diện chính -> Đề Cử Đội
  • Đề cử đội hình sẽ đưa ra một số đội hình kiến nghị của từng Quốc Gia tại từng gia đoạn khác nhau, sẽ giúp Chúa Công có một đội hình phù hợp trong quá trình thống nhất Thiên Hạ

Giao diện Đề Cử Đội Hình

II/ Viện Quân:

  • Tính năng Viện Quân sẽ mở vào cấp độ 40.
  • Các ô trợ chiến sẽ được mở thêm khi Chúa Công đạt các cấp độ 45, 50, 55
  • Trợ Chiến cho phép Chúa Công gắn thêm một số Võ Tướng phụ trợ cho đội hình chiến đấu. Các Võ Tướng phụ trợ sẽ kích duyên với các Võ Tướng ra trận hoặc các Võ Tướng phụ trợ khác. Việc kích duyên sẽ tăng chỉ số thuộc tính cho các tướng ra trận.

Giao diện Viện Quân