Đỉnh Phong Chiến Liên Server

Đỉnh Phong Chiến Liên Server

I/ Điều kiện: Chúa Công đạt cấp độ 52.

II/ Thời gian: Mỗi ngày từ 0h – 23h59

II/ Nội Dung:

  • Khi Chúa Công đạt cấp độ 52 mở tính năng Khiêu Chiến tại giao diện nhân vật chính.

  • Tại giao diện Khiêu Chiến chọn Đỉnh Phong để vào hoạt động

  • Người chơi tiến hành click vào Xếp Cặp để tiến hành tìm đối thủ

III/ Quy Tắc:

  • Hoạt động này là hoạt động liên server
  • Mỗi ngày sẽ có 10 lượt khiêu chiến, tăng cấp VIP có thể mua thêm số lượt
  • Thắng sẽ lên được điểm và sao, còn thua thì sẽ bị trừ. Đạt sao cố định sẽ thăng cấp Quân Hàm.
  • Ngoài ra nếu chiến thắng liên tục, Chúa Công có thể được cộng thêm điểm liên thắng. Bên cạnh đó qua ngày sẽ còn được cộng thêm điểm tùy vào cấp Quân Hàm
  • Điểm ở hoạt động này có thể dùng để đổi các vật phẩm quý trong Chợ Diễn Võ
  • Có thể xem Quân Hàm của các Chúa Công khác trên BXH, và BXH sẽ làm mới vào 0h mỗi ngày
  • Lưu ý: mỗi ngày phải đánh đủ >= 10 trận thì qua ngày Chúa Công mới được cộng thêm điểm Quân Hàm