Đăng Nhập Nhận VIP 9 Và 100K KNB

Đăng Nhập Nhận VIP 9 Và 100K KNB

I/ Thời gian: Vĩnh Viễn

II/ Nội dung

  • Liên tục đăng nhập tặng VIP 9, và nhận tổng cộng 10 Vạn Nguyên Bảo, tương đương 10 Triệu VNĐ.