Chuỗi Sự Kiện Từ 30/05 - 05/06

Chuỗi Sự Kiện Từ 30/05 - 05/06

Lưu ý: chỉ những server sau 7 ngày, mới xuất hiện chuỗi sự kiện này

I/ Nạp Liên Tục

 • Nạp liên tục đạt mốc trong từng ngày sẽ được nhận nhiều phần quà hấp dẫn, đặt biệt còn nhận được thêm KNB
 • Chi tiết:

II/ Quỹ Tuần

 • Nạp 1 lần trên 5000 KNB sẽ nhận thưởng mỗi ngày. Tối đa lên đến 7 ngày
 • Chi tiết:

III/ Nạp Tích Lũy Nhận Tướng SSS Với Giá Siêu Ưu Đãi

 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Lần 1 từ 30/05 - 01/06. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 02/06 - 05/06. Phần thưởng

IV/ Nạp Đơn Nhận Tướng SSS Và Rương Trang Bị Hiếm Siêu Ưu Đãi

 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Phần thưởng

V/ Tiêu Tích Lũy

 • Tiêu tích lũy KNB đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc tiêu KNB sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Phần thưởng

VI/ Shop Ưu Đãi

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm có giá trị với giá ưu đãi 
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi vật phẩm sẽ có giới hạn số lần mua.
 • Chi tiết

VII/ Vòng Quay

 • Thời gian từ 03/06 - 05/06
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiến hành quay sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị.
 • Ngoài ra, khi quay đến mốc cố định sẽ nhận được quà hoàn trả. Chi tiết