Chuỗi Sự Kiện Từ 25/04 - 01/05

Chuỗi Sự Kiện Từ 25/04 - 01/05

Lưu ý: chỉ những server sau 7 ngày, mới xuất hiện chuỗi sự kiện này

I/ Nhiệm Vụ Hạn Giờ

 • Trong khoảng thời gian này, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các Chúa Công tiến hành làm sẽ nhận được phần thưởng

 

II/ Nạp Liên Tục

 • Nạp liên tục đạt mốc trong từng ngày sẽ được nhận nhiều phần quà hấp dẫn, đặt biệt còn nhận được thêm KNB
 • Chi tiết:

III/ Nạp Tích Lũy Nhận Tướng SSS

 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Lần 1 từ 25/04 - 27/04. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 28/04 - 01/05. Phần thưởng

IV/ Nạp Đơn

 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Lần 1 từ 25/04 - 28/04. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 29/04 - 01/05. Phần thưởng