Chuỗi Sự Kiện Từ 23/05 - 29/05

Chuỗi Sự Kiện Từ 23/05 - 29/05

Lưu ý: chỉ những server sau 7 ngày, mới xuất hiện chuỗi sự kiện này

I/ Nhiệm Vụ Hạn Giờ

 • Trong khoảng thời gian này, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các Chúa Công tiến hành làm sẽ nhận được phần thưởng

II/ Quỹ Tuần

 • Nạp 1 lần trên 5000 KNB sẽ nhận thưởng mỗi ngày. Tối đa lên đến 7 ngày
 • Chi tiết:

III/ Nạp Tích Lũy Nhận Tướng SSS Với Giá Siêu Ưu Đãi

 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Lần 1 từ 23/05 - 25/05. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 26/05 - 29/05. Phần thưởng

IV/ Nạp Đơn Nhận Tướng SSS Và Rương Trang Bị Hiếm Siêu Ưu Đãi

 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Phần thưởng

V/ Tiêu Tích Lũy

 • Tiêu tích lũy KNB đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc tiêu KNB sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Phần thưởng

VI/ Shop Ưu Đãi

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm có giá trị với giá ưu đãi 
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi vật phẩm sẽ có giới hạn số lần mua.
 • Chi tiết