Chuỗi Sự Kiện Từ 09/05 - 15/05

Chuỗi Sự Kiện Từ 09/05 - 15/05

Lưu ý: chỉ những server sau 7 ngày, mới xuất hiện chuỗi sự kiện này

I/ Nhiệm Vụ Hạn Giờ

 • Trong khoảng thời gian này, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các Chúa Công tiến hành làm sẽ nhận được phần thưởng

II/ Nạp Tích Lũy Nhận Tướng SSS

 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Lần 1 từ 09/05 - 11/05. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 12/05 - 15/05. Phần thưởng

III/ Nạp Đơn

 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Lần 1 từ 09/05 - 12/05. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 13/05 - 15/05. Phần thưởng

IV/ Tích Tiêu

 • Tiêu tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc tiêu sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Chi tiết

V/ Shop Giảm Giá

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa Công có thể mua các vật phẩm với giá ưu đãi.
 • Cứ cách 12h, Shop sẽ làm mới vật phẩm 1 lần, và cũng sẽ làm mới số lần mua

 • Ngoài ra, khi toàn server đạt đến số lần mua nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng ở mục Phúc Lợi. Như sau: