Chuỗi Sự Kiện Từ 02/05 - 08/05

Chuỗi Sự Kiện Từ 02/05 - 08/05

Lưu ý: chỉ những server sau 7 ngày, mới xuất hiện chuỗi sự kiện này

I/ Nhiệm Vụ Hạn Giờ

 • Trong khoảng thời gian này, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các Chúa Công tiến hành làm sẽ nhận được phần thưởng

 

II/ Nạp Liên Tục

 • Nạp liên tục đạt mốc trong từng ngày sẽ được nhận nhiều phần quà hấp dẫn, đặt biệt còn nhận được thêm KNB
 • Chi tiết:

III/ Quỹ Tuần

 • Nạp 1 lần trên 5000 KNB sẽ nhận thưởng mỗi ngày. Tối đa lên đến 7 ngày
 • Chi tiết:

IV/ Nạp Tích Lũy Nhận Tướng SSS

 • Nạp tích lũy đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các mốc nạp sẽ được cộng dồn qua ngày.
 • Lần 1 từ 02/05 - 04/05. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 05/05 - 08/05. Phần thưởng

V/ Nạp Đơn

 • Nạp 1 lần đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Các mốc nạp chỉ nhận được 1 lần, và qua ngày sẽ được làm mới.
 • Lần 1 từ 02/05 - 05/05. Phần thưởng

 • Lần 2 từ 06/05 - 08/05. Phần thưởng