5 Hoạt Động Quân Đoàn Cày Cấp & KNB

5 Hoạt Động Quân Đoàn Cày Cấp & KNB

Quân Đoàn là tính năng cộng đồng mà Chúa Công có thể tham gia khi đạt cấp độ 20. Cùng xem qua trong Quân Đoàn có gì nào.

Giao diện Quân Đoàn

I/ Kỹ Năng Quân Đoàn

  • Đây là nơi cung cấp cho Chúa Công chỉ số thuộc tính cho toàn bộ đội hình như Tấn Công, Vật Phòng, Pháp Phòng,.. đặc biệt Kỹ Năng quân đoàn còn tăng EXP Chúa Công nhận được thông qua các hoạt động nhận EXP.
  • Cấp độ quân đoàn ảnh hưởng rất nhiều đến cấp độ thuộc tính tối đa mà Chúa Công có thể đạt được, vì thế việc tham gia vào quân đoàn cấp độ cao hoặc nâng cấp quân đoàn là vô cùng cần thiết.

II/ Phó Bản Quân Đoàn

Giao diện Phó Bản Quân Đoàn

  • Đây là hoạt động Chúa Công có thể tham gia mỗi ngày từ 10:00 sáng cho đến 22:00 tối.
  • Mỗi chương phó bản sẽ có 4 đội quân khác nhau, Chúa Công cần tiêu diệt toàn bộ đội quân để nhận phần thưởng cũng như chuyển qua chương kế tiếp.
  • Mỗi đội quân đều có Võ Tướng thuộc quốc gia gợi ý khác nhau, dùng đúng Võ Tướng thuộc quốc gia gợi ý sẽ tăng thêm sát thương gây ra. Chúa Công nên cân nhắc để lựa chọn đội quân phù hợp mà khiêu chiến nhé.

Giao diện chiến đấu Phó Bản Quân Đoàn

  • Phần thưởng của Phó Bản Quân Đoàn vô cùng phong phú như Trang sức EXP, Đá Tinh Luyện, Sách EXP,…

Phần thưởng Phó Bản Quân Đoàn

III/ Kiến Thiết Quân Đoàn

Giao diện Kiến Thiết Quân Đoàn

  • Nơi Chúa Công đóng góp sức mình để xây dựng Quân Đoàn. Mỗi ngày Chúa Công chỉ được đóng góp 1 lần

IV/ Lì Xì Quân Đoàn

Giao diện Lì Xì

  • Mỗi thành viên sẽ có 5 lượt phát lì xì mỗi ngày. Có 3 mốc phát lì xì: 200, 500, 1000 KNB. Các thành viên khác cũng sẽ nhận được số KNB random dựa vào các mốc trên. Mỗi thành viên sẽ nhận tối đa là 5 lần

V/ Quân Đoàn Chiến

Giao diện Quân Đoàn Chiến

  • Đây là nơi mà các Quân Đoàn trong server có thể giao lưu với. Thời gian diễn diễn ra vào 2,4,6 mỗi tuần

VI/ Tiệm Quân Đoàn

  • Đây là nơi Chúa Công có thể mua các vật phẩm bằng điểm Cống Hiến Quân Đoàn

Tiệm Quân Đoàn